Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

განმარტება მონაცემთა დაცვის შესახებ

სტატია

წინამდებარე მითითებებით გვსურს გაცნობოთ იმის თაობაზე, თუ როდის და  რომელი მონაცემები გროვდება ამ ვებ-გვერდზე და როგორ ვიყენებთ მათ.

1. ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების  შეგროვების შესახებ 

ა) გვსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისას პერსონალური მონაცემების შეგროვების შესახებ. პერსონალურ მონაცემებს მიეკუთვნება ყველა ის მონაცემი, რომელიც თქვენ გეხებათ, მაგალითად სახელი, გვარი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი, მომხმარებლის ქცევა.

ბ) როდესაც ჩვენ გვიკავშირდებით, თქვენს მიერ მოწოდებული მონაცემები (თქვენი სახელი და გვარი, ელ. ფოსტის მასამართი, ტელეფონის ნომერი) და გადმოცემული ინფორმაცია თქვენთან დაკავშირებისა და თქვენი საკითხის განხილვის მიზნით ინახება. მონაცემების შენახვა ხდება კორესპონდენციის შენახვისთვის მოქმედი ვადების დაცვით რეგისტრაციის იმ წესდების შესაბამისად, რომელიც ავსებს გერმანიის ფედერალური სამინისტროების ერთობლივ რეგლამენს. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროკავშირის ძირითადი დადგენილების (DS-GVO) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „e“ ქვეპუნქტი და მონაცემთა დაცვის შესახებ გერმანიის ფედერალური კანონის მე-3 მუხლი. თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება საჭიროა თქვენთან დაკავშირებისა და თქვენი საკითხის განხილვისათვის.

2.  მოხმარების ანალიზი

ა) ინტერნეტ-მომხმარებლის მიერ ამ ვებ-გვერდზე ყოველი შესვლისას და რომელიმე ფაილის გახსნისას ხდება ამ მოქმედების მონაცემების დროებით დამახსოვრება და გადამუშავება პროტოკოლურ ფაილში. ვებ-გვერდის მოხმარების ანალიზისათვის გამოყენებული თრექინგ-ხელსაწყოები ისე არის კონფიგურირებული, რომ არ ხდება მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შეგროვება. გარდა ამისა, თქვენი IP-მისამართი ანონიმიზირებულია ისე, რომ ვერ მოხდეს მომხმარებლის დაკვირვება, რა დროსაც ხდება IP-მისამართის ბოლო ოქტეტის განულება. თრექინგ-ხელსაწყოები ინახება საკუთარ სერვერზე გერმანიაში, დაცულ, BSI-სერტიფიცირებულ ქსელურ ზონაში. ამიტომ ვერცერთი თრექინგ-მონაცემი მოხვდება მის ფარგლებს გარეთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენს ბრაუზერში შეცვალოთ პარამეტრები ისე, რომ თქვენი შესვლა ვებ-გვერდზე საერთოდ არ დარეგისტრირდეს და გაანალიზდეს (Do-Not-Track-პარამეტრი). ბრაუზერის კონფიგურაციის მონაცემთა გადაცემით ვებ-გვერდს მიეწოდება ინფორმაცია, სურს თუ არა მომხმარებელს, რომ მოხდეს თრექინგით მისი მონაცემების შეგროვება.

იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენს ბრაუზერში შესაბამისი პარამეტრები, საძიებო ინტერენტ-გვერდზე ჩაწერეთ „Do not track activation“ და თქვენი ბრაუზერის სახელი.

ბ) JavaScript-თრექინგით ხდება შემდეგი მონაცემების შეგროვება:

 • მოთხოვნა/Request (მოთხოვნილი ფაილის სახელი), მოთხოვნის თარიღი და დრო
 • ბრაუზერის ტიპი და ვერსია (მაგ.: Internet Explorer 11)
 • ბრაუზერის ენა (მაგ.: გერმანული)
 • გამოყენებული ოპრეაციული სისტემა (მაგ.: Windows 10)
 • ხელსაწყოს ტიპი, ხელსაწყოს მოდელი, ხელსაწყოს მარკა (მაგ. კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი და სხვა)
 • ეკრანის გაფართოება
 • გამოყენებული Plugin-ები (მაგ.: Flash, Java)
 • Referrer URL (გამოძახებული წინა ინტერნეტ-გვერდი)
 • ანონიმიზირებული IP-მისამართი
 • ქვეყანა, რეგიონი და ქალაქი, საიდანაც განხორციელდა მოთხოვნა
 • ჩამოტვირთები
 • დაწკაპუნებები
 • გაგზავნილი ფორმულარების რაოდენობა (დამოკიდებულია მიზნის განსაზღვრაზე)

3. ქუქი-ფაილების გამოყენება

ნავიგაციის გასაადვილებლად ცალკეული ვებ-გვერდების გახსნისას გამოიყენება ეგრეთწოდებული დროებითი ქუქი-ფაილები (temporary cookies ან session cookies). ასეთი ფაილები არ შეიცავს პირად მონაცემებს და ქრება ვებ-გვერდის დახურვის შემდეგ. ისეთი საშუალებები, როგორიცაა Java-Applets ან Active-X-Control, რომლებიც მომხმარებლის ინტერნეტ-მოხმარების ჩვევებზე დაკვირვების საშუალებას იძლევა, არ გამოიყენება.

საფოსტო და ელექტრონული მისამართები, რომელთა მითითებაც ხდება შეკითხვების დასმის ან საინფორმაციო მასალების შეკვეთის ფარგლებში, გამოიყენება მხოლოდ მიმოწერისათვის ან შეკვეთილი მასალის გაგზავნისათვის.

4. საინფორმაციო ბიულეტენების დაგზავნა

ა) თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ერთ-ერთი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერა, რომლითაც მოგაწოდებთ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიახლეებს და პრესრელიზებს ან მითითებებს სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

ბ) ჩვენი ერთ-ერთი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერის რეგისტრაციისთვის ვიყენებთ ე.წ. Double-opt-in-პროცედურას. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ მიერ მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე ჩვენ გიგზავნით წერილს, რომლითაც გთხოვთ დაადასტუროთ, რომ ნამდვილად გსურთ საინფორმაციო ბიულეტენის მიღება. მხოლოდ ამ დადასტურების შემდეგ შეინახება თქვენი ელ. ფოსტის მისამართი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოგზავნის მიზნით ამ შემოთავაზების სარგებლობის პერიოდის მანძილზე. მონაცემთა დამუშავება ხოლციელდება თქვენი ნებართვის საფუძველზე ევროკავშირის ძირითადი დადგენილების (DS-GVO) მე-6 მულის პირველი პუნქტის „a“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. თუ თქვენს რეგისტრაციას 24 საათის განმავლობაში არ დაადასტურებთ, თქვენი ინფორმაცია ავტომატურად წაიშლება.

გ) თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ნებართვა საინფორმაციო ბიულეტენის გამოგზავნაზე და ის აღარ გამოიგზავნება. გაუქმება შეგიძლიათ შესაბამის ბმულზე დაწკაპუნებით, რომელიც მოცემულია ყველა საინფორმაციო ბიულეტენში.

5.    სოციალური მედიის ბმულების გამოყენება

ა) ამჟამად ჩვენ ვიყენებთ სოციალური მედიის შემდეგ ბმულებს (Plug-in): Facebook, Twitter, Instagram და Youtube (Google). მათთან დაკავშირებით ვიყენებ ე.წ. ორჯერ დაწკაპუნების პრინციპს. ე.ი. თუ თქვენ ჩვენ ვებ-გვერდს სტუმრობთ, თქვენი პერსონალური მონაცემები ჯერ არ გადაეცემა სოციალური მედიის პროვაიდერს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დააწკაპუნებთ სოციალური მედიის სიახლეების ბმულს, თქვენი პირადი მონაცემები გადაეცემა შესაბამისი სოციალური მედიის პროვაიდეს და იქ შეინახება (ამერიკელ პროვაიდერებთან აშშ-ში).  ჩვენ ვიყენებთ სოციალური მედიის ბმულებს იმისათვის, რომ თქვენთან და ჩვენი გვერდის სხვა მომხმარებლებთან ინტერაქციით ჩვენი საინფორმაციო შემოთავაზებები უფრო საინტერესო გავხადოთ. ამ ბმულების გამოყენების სამართლებრივი საფუძველია მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროკავშირის ძირითადი დადგენილების (DS-GVO) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „e“ ქვეპუნქტი და მონაცემთა დაცვის შესახებ გერმანიის ფედერალური კანონის მე-3 მუხლი.

ბ) ჩვენ ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ სოციალური ქსელები თავიანთი მომხმარებლების მონაცემებს (მაგ. პერსონალურ ინფორმაციას, IP-მისამართებს და სხვა) მათი მონაცემთა გამოყენების წესების შესაბამისად ინახავენ და საქმიანი მიზნებისთვის იყენებენ. სოციალურ ქსელებში მონაცემთა დამუშავების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (Google)

გ) ჩვენ არ გვაქვს ზეგავლენის არავითარი საშუალება სოციალური ქისელების მიერ მონაცემთა შეგვროვებასა და მათ შემდგომ გამოყენებაზე. ჩვენთვის უცნობია, რა მოცულობით, სად და რა ვადით ინახება, როგორ მუშავდება და ვის გადაეცემა ეს მონაცემები და ასრულებენ თუ არა სოციალური ქსელები მონაცემთა წაშლის ვალდებულებას.

თუ თქვენ არ გსურთ, რომ სოციალურმა ქსელებმა ჩვენ ვებ-გვერდთან თქვენი კომუნიკაციის შედეგად თქვენი პერსონალური მონაცემები მიიღონ, უნდა ისარგებლოთ ჩვენთან კონტაქტის სხვა საშუალებით, მაგალითად საკონტაქტო ფორმულარით ამ ვებ-გვერდზე.

6. თქვენი უფლებები

ა) ჩვენ მიმართ თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები თქვენ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით:

 • ინფორმაციის მიღების უფლება, DS-GVO მუხლი 15
 • შესწორების უფლება, DS-GVO მუხლი 16
 • წაშლის უფლება, DS-GVO მუხლი 17
 • დამუშავების შეზღუდვის უფლება, DS-GVO მუხლი 18
 • დამუშავების შეწყვეტის უფლება, DS-GVO მუხლი 21
 • მონაცემთა პორტირების უფლება, DS-GVO მუხლი 20

ბ) თუ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება თქვენი თანხმობის საფუძველზე ხორციელდება, თქვენ ნებისმიერ დროს გაქვთ თანხმობის გამოთხოვის უფლება. თანხმობის გამოთხოვამდე თანხმობის საფუძველზე განხორციელებული მონაცემთა დამუშავება კანონიერია (DS-GVO მე-7 მუხლი, მე-3 პუნქტი).  

გ) თქვენ ასევე გაქვთ უფლება, მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობით ორგანოში გაასაჩივროთ ჩვენ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება (DS-GVO 77-ე მუხლი).გვერდის დასაწყისში გადასვლა